ADGANGSKRAV TIL UDDANNELSEN

Dine helbredsforhold skal være gode (på lige fod med erhvervskørekort). Er du det mindste i tvivl – spørg da din sædvanlige læge med det samme.


Du skal være fyldt 24 år, når du aflægger forprøven. Du skal have haft aktivt kørekort de sidste 2 år, dvs ingen frakendelser inden for denne periode. Du må ikke være straffet efter straffelovens § 78 stk. 2. Du skal have folkeregisteradresse i Danmark og dansk CPR-nr. for at kunne tilmelde dig til kørelærerprøven.


Du skal have en pædagogisk uddannelse, og som minimum et Alment Voksenpædagogisk Grundkursus (AVG) på 120 timer eller lignende.

Læs mere omkring AVG

Du skal have kørekort til: