UDDANNELSESFORLØBET

Uddannelsen tager ca. 1 år. Nogle steder reklamerer man med kortere forløb. Men pas nu på – der er rigtig meget, som man skal holde styr på, og tingene tager tid.

Hos Driveteam Academy stiller vi mere en 50 års erfaring til rådighed, og vi vil gøre alt for at klæde dig ordentligt på til opgaven.

Der er undervisning for kategori B som følger:

Hver onsdag fra 18:00-21:00.

Hver søndag fra 12:00-15:00.

Kørelæreruddannelsen består af to etaper:

1. etape handler om at forstå undervisningsplanen og dens opbygning.

2. etape handler om at blive i stand til at undervise i et teorilokale, i skolevognen og lære al lovstof, som omhandler kørekort, såsom færdselsloven, bekendtgørelse om kørekort, bekendtgørelse om vejafmærkning, mekaniskfysik og detailforskrifter for køretøjer.

Der er to prøver, som du skal kunne bestå, inden du kan søge godkendelse som kørelærer.

En forprøve, som er en skriftlig prøve, hvor der er afsat 90 minutter til at løse opgaven.

En afsluttende eksamen, som består af undervisning i udtrukket emne i 45 minutter, besvarelse af spørgsmål og dernæst undervisning af en elev i en skolevogn.

Prøvekommissionen

Prøvekommissionen hører under færdselsstyrelsen, og det er dem, som overværer og kontrollerer prøverne.

Hos Driveteam Academy er kørelæreruddannelsen struktureret på en måde, så du bliver klædt på til begge prøver fra start.

Godkendelsen som kørelærer

Kørelærergodkendelsen opnår du, når du afleverer:

Uddannelsen som kørelærer gælder i 5 år. Derefter skal godkendelsen fornyes, ved at du deltager i et efteruddannelseskursus på 5 dage.

Efteruddannelsen skal du selv betale for.